logo osÖldrunarráðs Íslands

Öldrunarráð Íslands eru regnhlífasamtök þeirra sem starfa að hagsmunum aldraðra hér á land. Að Öldrunarráði Íslands eiga því aðild samtök, félög, fyrirtæki og stofnanir, þar með talið sveitarfélög, sem vinna að málefnum aldraðra. Eru aðilar nú alls 32. Markmið Öldrunarráðs Íslands er að vinna að bættum hag aldraðra. Tilgangi sínum hyggst ráðið meðal annars ná með því að:

a. vinna að samræmdri stefnu í málefnum aldraðra og framkvæmd hennar
b. koma fram fyrir hönd aðila sinna eftir því sem við á
c. standa fyrir námskeiðum og ráðstefnum og beita sér fyrir almennri upplýsinga- og fræðslustarfsemi um málefni aldraðra
d. efla rannsóknir í öldrunarmálum með starfsemi sérstaks rannsóknarsjóðs
e. veita aðilum sínum aðstoð við skipulagningu verkefna og framkvæmd þeirra
f. annast samskipti við erlenda aðila

Stjórn Öldrunarráðs Íslands skipa níu aðilar. Formaður er Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen. forstöðumaður Droplaugarstaða og er hún fulltrúi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Ásamt Jórunni skipa stjórnina, Aríel Pétursson frá Sjómmannadagsráði sem er varaformaður, Þórhildur Guðrún Egilsdóttir frá Reykjavíkurborg, Hróðný Lund frá sveitarfélagi Norðurþings sem er ritari, Birna Sif Atladóttir frá Grundaheimilunum, Margrét Árdís Ósvaldsdóttir frá Félagi stjórnenda í öldrunarþjónustu, Valgerður Freyja Ásgeirsdóttir frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og Helgi Pétursson frá Landssambandi eldri borgara. 

Forvarnir og þátttaka

Við stofnun Öldrunarráðs þann 21.október 1981 var mikil áhersla lögð á fræðslu þar sem takmarkið var að upplýsa þjóðina um ýmis hagsmunamál aldraðra. Í dag, þegar vitundin er orðin mun sterkari, mun ráðið skoða hvar veikir blettir eru á hagsmunagæslu aldraðra og finna út frá því hvar kraftar ráðsins nýtast best. Samfélagið er að breytast mikið og sífellt stærri hluti samfélagsins að verða aldraður, það krefst nýrrar hugsunar með enn frekari áherslu á forvarnir og þátttöku aldraðra í samfélaginu. 

Öldrunarráð er til húsa á Snorrabraut 58, 105 Reykjavík
Sími: 414-9500

 

Jórunn Frímannsdóttir
formaður Öldrunarráðs Íslands